Briq = Paris Proof

– November 2023 –

Op 30 november 2023 heeft Briq samen met een twintigtal andere bedrijven zoals NS Stations en het Rijksvastgoedbedrijf het Paris Proof Commitment van Dutch Green Building Council (DGBC) ondertekend. Dit gebeurde op het podium tijdens het Paris Proof Congres 2023 in Amare, Den Haag. Briq voegt zich daarmee bij marktpartijen uit de bouw- en vastgoedsector die zich committeren aan de doelstelling om het energiegebruik in de gebouwde omgeving met twee derde te verlagen. En daarmee ook de daarbij horende CO₂-emissies terug te brengen.