Nye-uus in Biggekerke wint Zeeuwse Architectuurprijs 2022

– Juni 2022 –

Woningcorporatie Zeeuwland heeft oude appartementsgebouwen gesloopt en vervangen door duurzame levensloopbestendige woningen die in alle dorpskernen zouden passen. Model voor deze woning is de Zeeuwse schuur. Het ontwerp is van WTS Architecten. Briq heeft het procesmanagement verzorgt voor de Nye Uus projecten in Zeeland.